Monitorizare şi raportare

monitorizare-si-raportare

Unitate responsabilă cu activitaţile de suport şi raportare:

  • Monitorizarea performaţei portofoliilor şi pregătirea de rapoarte în vederea stabilirii de strategii adecvate fiecărui portofoliu
  • Monitorizarea tuturor angajamentelor de plata şi altor întelegeri cu debitorii
  • Colectarea şi procesarea de date în vederea pregătirii rapoartelor de monitorizare referitoare la activitatea operatională
  • Monitorizarea şi raportarea tuturor costurilor de colectare
  • Activitaţi de suport pentru unitaţile operaţionale
  • Monitorizarea plaţilor de efectuat referitoare la procedurile de colectare