Executare silita

executare-silita

Unitate centralizată având ca obiectiv pregătirea, plasarea şi monitorizarea procesului de executare silita
Beneficiile executării silite sunt:
  • Abordarea clienţilor cu care nu s-a obţinut nici o întelegere în stadiile anterioare de colectare
  • Abordarea clienţilor ale caror debite se apropie de prescriere pentru conservarea poşibilitaţilor de recuperare pe cale legală a debitelor
  • Optimizarea recuperărilor prin popriri pe venituri/conturi şi executarea imobilelor aflate în proprietate
  • Optimizarea timpilor procedurali, începand cu încuviinţarea executării pâna la actul de adjudecare
  • Reţea de ofiteri de colectare dificilă pentru a asigura corectitudinea licitatiilor organizate de executorul judecatoresc
Instrumentele folosite în executarea silită:
  • Coordonatori de proces specializaţi care asigura monitorizarea constantă a executorilor
  • Folosirea executării silite imobiliare pentru toate proprietaţile debitorilor şi garanţilor inclusiv poprirea veniturilor/conturilor
  • Reţea de executori judecătoreşti agreaţi cu acoperire natională
  • Reţea de evaluatori